Zagadnienia psychologiczne - forum

You are not connected. Please login or register

Stres cz.3

Go down  Wiadomość [Strona 1 z 1]

1 Stres cz.3 on Pią Mar 05, 2010 3:43 am

W zakładzie pracy sytuacje stresuj±ce może stwarzać kierownictwo firmy, warunki wykonania zadania (podczas wykonywania pracy fizycznej zalecana jest niższa temperatura, gdyż w czasie wysiłku wytwarza się ciepło), czas pracy czy zakres zaleconego do wykonania zadania (praca ponad siły często stanowi problem).
Nieustanne d±żenie człowieka do awansu lub brak perspektywy zdobycia lepszego stanowiska przyczynia się do stresu. Podobnie jest, je¶li między pracownikami wytworzyła się atmosfera wrogo¶ci, nieufno¶ci, braku tolerancji czy szacunku. Aby lepiej zrozumieć przyczyny napięć w pracy, trzeba wiedzieć, czy pracownik i otoczenie, w którym pracuje pasuj± do siebie. Na dopasowanie do ¶rodowiska może składać się m.in. postrzeganie wymagań przez otoczenie i przez samego pracownika, obiektywne możliwo¶ci oraz subiektywna ich ocena przez pracownika. Praca może stać się przyczyn± konfliktów domowych. W małżeństwie jeden z partnerów, najczę¶ciej m±ż, pracuje. W czę¶ci małżeństw pracuj± oboje małżonkowie. Zmiany ich osobowo¶ci i potrzeb często zależ± od do¶wiadczeń zwi±zanych z prac±, zwłaszcza od napięć, które ona powoduje. Najbardziej typowa sytuacja to ambitny, nastawiony na pracę m±ż i nieambitna, nastawiona na dom żona. Taki układ może być szczę¶liwy, zaspokajać potrzeby obojga. W niektórych małżeństwach potrzeby i życzenia małżonków nie równoważ± się, prowadz±c do stresów w domu i w pracy. Można zadać sobie pytanie, dlaczego pracujemy, jeżeli praca wi±że się z nieustannym stresem? Otóż można oprzeć się na teorii, Maslowa odpowiadaj±c na to pytanie. Zgodnie z teori± tego uczonego, potrzeby musz± być zaspokajane według okre¶lonej hierarchii (zaczynaj±c od potrzeb podstawowych, a kończ±c na samorealizacji. Idealna praca satysfakcjonuj±ca pracownika zaspokaja potrzeby na wszystkich pięciu poziomach. Model Maslowa wyja¶nia, dlaczego praca pozwalaj±ca jedynie utrzymać się jest odczuwana jako stresuj±ca i frustruj±ca. Praca może zaspokajać podstawowe potrzeby, nie stwarzać niebezpieczeństw, ale je¶li nie stymuluje, nie daje perspektyw ani satysfakcji staje się Ľródłem stresu.
Dla wielu ludzi jedyn± sytuacj± bardziej stresuj±c± niż praca jest jej brak. Bezrobocie ma zwi±zek ze złym stanem zdrowia - niezatrudnieni czę¶ciej choruj±. Głównymi przyczynami stresów zwi±zanymi z bezrobociem s± pieni±dze, utrata motywacji stwarzanej przez pracę, zmniejszanie się aktywno¶ci z powodu mniejszej liczby kontaktów, obniżenie kwalifikacji oraz niepokój i zagrożenie zwi±zane z my¶l± o przyszło¶ci. W rezultacie zmniejsza się poczucie własnej warto¶ci, zaniża samoocena. To, w jakim stopniu brak pracy jest stresuj±cy, zależy od wielu czynników, przede wszystkim od tego, jak bardzo kto¶ pragnie pracować.

Zobacz profil autora

Powrót do góry  Wiadomość [Strona 1 z 1]

Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach

 

pozycjonowanie stron warszawa |